Församlingens missionärer

Åkerbo frikyrkoförsamling har sedan många år ett stort intresse och hjärta för att sprida det glada budskapet om Jesus också i andra länder. På denna sida hittar du en kort presentation av det missionsarbete som församlingen stödjer. Det finns också länkar där församlingens missionärer delar med sig av sin vardag.

Familjen Dagernäs

fam dagernas

Andreas och Anneli Dagernäs arbetar som regionledare för EFKs arbete i Afrika sedan 2015. Andreas och Anneli kommer från Timmersdala utanför Skövde. De har tre barn: Cornelia (2002), Esther (2005) och Wilma(2011). 

De har fram tills sommaren 2018 arbetat och bott i Sydafrika, men från och med hösten 2018 har de Sverige som bas för sitt arbete. Innan uppgiften som regionledare var de EFKs missionärer i Tanzania mellan 2008-2010.

Andreas arbetar med stöd till och undervisning på olika teologiska seminarier och bibelskolor som finns inom de olika samarbetskyrkorna i regionen. Han är också ett stöd till samarbetskyrkornas ledare i olika teologiska frågeställningar.
– Det flera saker jag längtar efter att få jobba med. Det finns en härlig dynamik i många av EFKs partnerkyrkor och utvecklingen är positiv på många sätt - men åtskilliga utmaningar kvarstår givetvis. Jag vill exempelvis lyfta missionsperspektivet hos våra bröder och systrar och se dem växa i att själva vara sändande i mission. Jag vill också jobba med församlingsutveckling och ledarutbildning. Idag knyter globaliseringen oss samman mellan kontinenterna. Det kräver nya saker av församlingsledare. Många afrikanska kyrkoledare möter nya frågor och utmaningar och man behöver en ny utrustning i sin tjänst. Jag önskar vara en del av det utrustningsarbetet.

Anneli arbetar med samordning av olika projekt inom regionen, men också med undervisning, själavårdsuppgifter och att stödja kvinnors ledarskap inom Region Afrika.

För att följa familjen Dagernäs, följ denna länk.

Familjen Åberg

fam aberg

Linnea och Tobias Åberg med familj.

Linnea och Tobias arbetar sedan 2016 som EFKs missionärer i Chiang Mai i Thailand. Linnea var tidigare en av lärarna vid Liljeholmens bibelskola i Rimforsa och Tobias arbetade som ungdomspastor i Ryttargårdskyrkan, Linköping.

Linnea är regionledare för EFKs arbete i Asien. Detta arbete innebär mycket resor för att följa upp och uppmuntra arbetet i EFKs systemkyrkor och samarbetspartners i olika länder, men också att aktivt hjälpa till med teologiskt utbildning. Arbetet är uppdelat i fyra fokusområden:

  • Barns rättigheter
  • Arbete mot människohandel
  • Hållbar försörjning
  • Församlingsbyggande

Tobias arbetar framförallt med det sista området där det ingår stöd till befintliga församlingar och stöd till evangelisation och församlingsplantering bland onådda folkgrupper. Tobias arbetar också med att få flera svenskar att pröva mission samt att hitta vägar för ett större utbyte mellan Sverige och Asien, detta inom ramen för EFKs bibelskola ENGAGED. "När unga människor får pröva på mission väcks hos många en kärlek till människor och ett engangemang", säger Tobias.