Församlingens missionärer

Åkerbo frikyrkoförsamling har sedan många år ett stort intresse och hjärta för att sprida det glada budskapet om Jesus också i andra länder. På denna sida hittar du en kort presentation av det missionsarbete som församlingen stödjer. Det finns också länkar där församlingens missionärer delar med sig av sin vardag.

Familjen Dagernäs

fam dagernas

Andreas och Anneli Dagernäs arbetar som regionledare för EFKs arbete i Afrika sedan 2015. Andreas och Anneli kommer från Timmersdala utanför Skövde. De har tre barn: Cornelia (2002), Esther (2005) och Wilma(2011). 

De har fram tills sommaren 2018 arbetat och bott i Sydafrika, men från och med hösten 2018 har de Sverige som bas för sitt arbete. Innan uppgiften som regionledare var de EFKs missionärer i Tanzania mellan 2008-2010.

Andreas arbetar med stöd till och undervisning på olika teologiska seminarier och bibelskolor som finns inom de olika samarbetskyrkorna i regionen. Han är också ett stöd till samarbetskyrkornas ledare i olika teologiska frågeställningar.
– Det flera saker jag längtar efter att få jobba med. Det finns en härlig dynamik i många av EFKs partnerkyrkor och utvecklingen är positiv på många sätt - men åtskilliga utmaningar kvarstår givetvis. Jag vill exempelvis lyfta missionsperspektivet hos våra bröder och systrar och se dem växa i att själva vara sändande i mission. Jag vill också jobba med församlingsutveckling och ledarutbildning. Idag knyter globaliseringen oss samman mellan kontinenterna. Det kräver nya saker av församlingsledare. Många afrikanska kyrkoledare möter nya frågor och utmaningar och man behöver en ny utrustning i sin tjänst. Jag önskar vara en del av det utrustningsarbetet.

Anneli arbetar med samordning av olika projekt inom regionen, men också med undervisning, själavårdsuppgifter och att stödja kvinnors ledarskap inom Region Afrika.

För att följa familjen Dagernäs, följ denna länk.

Joanna Hjalmarsson

Joanna arbetar inom organisationen Ungdom med Uppgift (UMU) som vi väl känner till eftersom de har en bas här i Linköping. Församlingen känner henne sedan många år tillbaka då hon bott och arbetet på basen i Linköping och nu stöttar vi henne då hon arbetar med mission utomlands.

Marcus Ekström

Marcus är uppväxt i församlingen men nu arbetar han inom UMU på en bas i Skien i Norge. Han arbetar främst med lärjungaträning på en bibelskola som UMU driver.