Dagledigträff

Några gånger per termin på tisdag eftermiddag träffas vi som är daglediga för en stunds gemenskap.

fika

Vanligtvis brukar vi bjuda in en gäst som har ett föredrag om något intressant ämne, men på programmet finns också mycket sång. Vid varje tillfälle delar vi också gemensakpen vid fikabordet. Se församlingens program för tid och plats.