AFF Vision

Vi vill älska och ära Gud och göra honom känd

Ledord bakom visionen: Matt. 22:36-40

Åkerbo Frikyrkoförsamling är en EFK ansluten församling som verkar i området kring Vårdsberg och Bankekind, strax öster om Linköping. Församlingen har haft en tid av förnyelse de senaste åren som vi önskar ska fortsätta och fördjupas. 

Vi är en församling som längtar efter och brinner för….

  • Att få se människor komma till tro
  • Att våra gudtjänster ännu mer ska präglas av Guds närvaro och vår passion för Jesus, där tillbedjan och predikan av Guds ord är i centrum
  • Att fler av oss ska komma i funktion i våra andliga gåvor
  • Att vara en församling som aktivt utbreder Guds rike i vardagen
  • Att vara en församling som har nära relationer till människorna i vår omgivning
  • Att få se församlingsmedlemmar som är fria att vara sig själva, trygga i sin identitet som Guds barn

 Varmt välkommen till Ebenezerkapellet i Vårdsberg!