historia

Församlingens historia

Församlingen har sina rötter i den stora väckelse om ägde rum i Sverige i slutet av 1800-talet. Det som nu är Åkerbo frikyrkoförsamling är resultatet av en serie sammanslagningar av mindre församlingar som funnits och verkat i vårt område.

Ringstorps baptistförsamling startades redan 1883, tätt följd av Vårdsbergs baptistförsamling 1886. Dessa två församlingar gick samman 1981. Betelförsamlingen i Fillinge startades 1928 och gick samman med Vårdsbergs baptistförsamling 1994 och antog då namnet Bankekind och Vårdsbergs frikyrkoförsamling. Salemförsamlingen i Rystad startades i form av en missionsförening redan 1892, men ombildades till en fri församling 1941.

När Salemförsamlingen i Rystad och Bankekind Vårdsbergs frikyrkoförsamling gick samman hösten 2009 bildades Åkerbo frikyrkoförsamling.

Alla församlingar bildades som ett resultat av att människor i bygden fick uppleva Gud, blev frälsta och lät döpa sig. I starten av församlingarna på 1800-talets slut, samlades församlingsmedlemmarna till stugmöten för att läsa Bibeln, be och sjunga andliga sånger. Det dröjde ända till 1897 innan det första kapellet bygdes (Ebenezerkapellet i Vårdsberg).

De lokaler som Åkerbo frikyrkoförsamling äger och använder idag för verksamheten finns i Vårdsberg och Bankekind. Se menyn "Kontakt" för mer information om församlingen och hur du hittar till oss.