tro

Vad vi tror...

Bibeln

Vi tror…
- att Bibeln är inspirerad av Gud, och därför utan fel i allt den lär, det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.
- att Bibelns evangelium är Guds kärleksfulla och bestående budskap till vår värld, och vi är fast beslutna att proklamera, försvara och förkroppsliga det.

Gud

Vi tror…
- på den ende evige Guden, världens skapare och Herre: Fadern, Sonen och den helige Ande, som styr allt efter sin vilja.

Jesus Kristus

Vi tror…
- att Jesus Kristus är unik, Guds enfödde Son och den enda vägen till Gud. Jesus Kristus själv blev människa, levde ett liv utan synd här på jorden, men tog vår synd på sig när han dog för vår skull.
- att Jesus Kristus dog på korset och uppstod på den tredje dagen. Eftersom Jesus dog i vårt ställe, förlåter Gud, av nåd, den människa som omvänder sig och tror på Jesus Kristus och hans frälsningsverk.

Den helige Ande

Vi tror…
- att Fadern sände sin Ande för att fortsatt vittna om sin Son, Jesus Kristus.
- att varje kristen kan, och bör få göra en personlig erfarenhet av den helige Andes kraft och gemenskap i sitt eget liv.
- att den helige Ande utrustar församlingen med gåvor som betjänar människor och förhärligar Jesus Kristus.
- att den helige Andes verk i en människa är förutsättningen för såväl ny födelse som nytt liv, för utan Guds Ande är vår ande död.

Människan

Vi tror…
- att människan är skapad för ett högt syfte; att vara Guds avbild.
- att människan har svikit detta syfte genom att synda och är därför skyldig och förlorad utan Kristus. Denna sanning är en nödvändig bakgrund till evangeliet.

Frälsningen

Vi tror…
- att Gud älskar varje människa på jorden och vill hans/hennes bästa. Alla som vänder sig till Honom, ber om syndernas förlåtelse och tror på Jesu Kristi fullbordade verk på korset kommer att räddas och få en upprättad relation till Gud.
- att alla som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre är Guds barn, och därför även våra syskon. Och över detta gläder vi oss!