Predikningar

preachers

Här finner du inspelade predikningar som du kan ladda ner och lyssna på närsomhelst. Det enda kravet som din webläsare måste uppfylla är att kunna spela upp MP3 filer. 

Endast predikan för respektive samling finns med på inspelningarna.

OBS! Sedan en tid tillbaka spelas predikan in och publiceras på församlingens Youtube kanal. Åkerbo FKF Goda Nyheter

 

Inspelningar 2022

Gudstjänst med Israel i fokus 220903 del 1, KG Larsson

Gudstjänst med Israel i fokus 220903 del 2, KG Larsson

Gudstjänst med Israel i fokus 220904 del 3, KG Larsson 

Äldre inspelningar

Gudstjänst 180819 "Jes 41:17-20, Ett ord till församlingen", Esther Jervis

Gudstjänst 190203 "Guds tilltal för 2019", Adrian + församlingsledningen

Gudstjänst 190707 med Carl-Erik Sahlberg

 

 Konferens med John E. Thomas, Dallas, USA

Fredag 170407 kl 19.00 "Guds kärlek till oss"

Lördag 170408 kl 10.00 "Bryta oss fria från kontroll"

Lördag 170408 kl 16.00 "Hur ge gensvar på en profetia"

Lördag 170408 kl 19.00

Söndag 170409 kl 17.00 "Vår auktoritet i Guds rike"

Undervisning "How to follow Jesus"

Youtube filmer "How to follow Jesus", Adrian Jervis och Carl-Oskar Horgby, 2015